CONTO PLUS s.r.o.

CONTO PLUS s.r.o.

Ing. Eva Turianová

Pionierska 2
934 01 Levice
IČO: 36565997
DIČ: SK2021908108

Informácie o kancelárii CONTO PLUS s.r.o.

CONTO PLUS s.r.o. ponúká služby vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie účtovných dokladov, vedenie peňažného denníka, poskytovanie poradenstva, spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Ponúkame individuálny prístup ku každému klientovi a znalosť jeho problémov, snažíme sa o čo najkvalitnejšie a najpríjemnejšie služby v oblasti účtovníctva za prijateľnú cenu. Aj malý podnikateľ je pre mňa rovnako dôležitý ako významná spoločnosť . 

 

Naše služby:

  • spracovanie a kontrola predložených účtov
  • spracovanie tlačových podkladov - peňažný denník, pokladničná kniha, záväzky, pohľadávky a ďalšie
  • zhotovenie prehľadov podľa potrieb klienta
  • spracovanie ročných uzávierkových prác
  • príprava podkladov ku kontrolám
  • komunikácia s úradmi
  • účtovné poradenstvo
  • rekonštrukcia daňovej evidencie
  • spracovanie priznania k DPH ( záznamová povinnosť )
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Eva Turianová

Pionierska 2

934 01 Levice

Telefón: 036 / 631 44 22

Mobilný telefón: 905 686 208

Email: contosro@mail.t-com.sk

Kde nás nájdete?